Ohjelmistotestaus ry edistää tilannetekijäohjatun (context-driven) testauksen ymmärrystä ja testausosaamista Suomessa. Aloitimme toimintamme 14.4.2014 taustaperiaatteena startup-henkinen yhdistystoiminnan ohjaus ja jäsentemme kokema lisäarvo yhdistykseen kuulumisesta.

Uskomme suunnitelmallisuuteen ja selkeyteen sekä jatkuvaan oppimiseen, joka täydentää ja muuttaa suunnitelmaa. Alla on toimintasuunnitelmamme, jonka lopulliseen muotoon teistä jokainen voi vaikuttaa. Listalle voi nostaa asioita, korostaa näkökulmia ja tehdä asioista kaikkiaan parempia osallistumalla!

Olemme aikatauluttaneet ensimmäisen tapahtumamme: 26.5.2014 iltaseminaari “Testaaja – varmista että olet hyödyllinen tulevaisuudessa” Ruoholahdessa F-Securen tiloissa.

Olemme suunnitelleet seuraavaa vuodelle 2014:

 • Kaksi seminaaria Helsingissä, joista ensimmäinen toukokuussa ja toinen syksyllä
 • Yksi vertaiskonferenssi testauksen case-esimerkeistä – tilannetekijäohjattua testausta etsimässä
 • Kesäkuussa omakustanteinen illallistilaisuus Helsingissä
 • Syksyllä kaksi avointa omakustanteista illallistilaisuutta Helsingissä
 • Iltapäivä/iltatapahtumat Turussa, Oulussa ja Tampereella
 • Syksyllä BBST Foundation -käännöksen läpikäyntityöpaja
 • BBST Foundations kouluttajaverkoston perustaminen ja ensimmäinen tapaaminen
 • Artikkelin julkaiseminen yhdistyksen websivuilla joka toinen maanantai, artikkeleista 2/3 Maaret Pyhäjärveltä. Keskusteluun kannustaminen artikkelin yhteydessä täydentävien näkökulmien kannalta.
 • Jäsenhankinta, sekä henkilöjäseniä (maksuton) että yritysjäseniä (maksullinen, mm. logo websivuille)
 • Markkinointikanavana toimiminen korvausta vastaan Maaret Pyhäjärven / Altom v. 2014 julkisille kurssitoteutuksille. Muiden vastaavien yhteistyösuhteiden käynnistämisen selvittely.
 • Hyvien Suomessa tapahtuvien testauskurssien aktiivinen esiinnostaminen yhdistyksen kohderyhmille viestintään soveltuvalla tavalla.
 • Kokeilut videosisällöistä, muutamia 99 sekunnin puheita sekä webinaareja / esityksiä verkossa.
 • Järjestelyiden aloittaminen vuodelle 2015 -ajoittuvaan testauskonferenssiin (tavoitteena Helsingin testauspäivät v.2 yhdessä Aalto yliopiston kanssa)

Taloudellisten reunaehtojen salliessa myös:

 • Järjestetään syksyllä Selenium-koulutus Alan Richardsonin kanssa
 • Järjestetään syksyllä BBST-kurssi Cem Kanerin kanssa

Rakenteiden pystyttäminen mm.

 • Yhdistyksen perustaminen ja perusrakenteet (työkalut ja palvelut)
 • Some-strategia ja sen toteutuksen käytännön toimet
 • Yhdistyksen visuaalisen ilmeen määrittely ja websivujen toteutus
 • Jäsenhankintastrategia ja sen toteutuksen käytännön toimet (3-minuuttinen omissa tilaisuuksissa, näkyminen muiden tilaisuuksissa)
 • Yhteistoiminta Cem Kanerin kanssa BBST-kurssisarjan pilotoinnin aloittamiseksi (Foundations, Bug Advocacy, Test Design, Domain Testing)
 • BBST Foundation suomennostyön loppuunsaattaminen suomenkielisen verkkokurssin mahdollistamiseksi
 • Jäsenistön suorien vaikutusmahdollisuuksien luominen, esim. avoimet hallituksen kokoukset